การศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์

"การศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์" จัดทำขึ้นมาเพื่อคนที่ต้องการจะรู้จักกับความเชื่อของคริสเตียนให้มากขึ้น 

แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถแจกจ่ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แต่ละบทเรียนถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มเล็ก ๆ และสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และไม่จำเป็นต้องเตรียมการอะไรมากมาย นอกจากชวนผู้อื่นมาเรียนรู้ร่วมกัน แต่ละบทเรียนจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเรียนได้ เพียงแค่ปรินท์บทเรียนแล้วเริ่มเลย

บทนำ

ทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์จากบทเรียนเหล่านี้มากที่สุด

บทเรียนที่ 1

การทรงสร้างและการล่มสลาย

บทเรียนที่ 2

ความเสื่อมทรามของโลก

บทเรียนที่ 3

การเกิด ชีวิต และการอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระเยซู

บทเรียนที่ 4

การตาย การถูกฝัง และการฟี้นขึ้นจากความตายของพระเยซู

บทเรียนที่ 5

พยานแห่งการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซู

บทเรียนที่ 6

การกลับใจและความเชื่อในพระเยซู

บทเรียนที่ 7

การรับบัพติศมาในน้ำ

ขั้นตอนต่อไป

การศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ครบทั้ง 7 บท เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะยอมรับความรอดโดยพระคุณ ผ่านความเชื่อในพระเยซู ติดต่อเราเพื่อเราจะได้ช่วยคุณในขั้นตอนต่อไปในการเดินทางสู่ความรอด

thไทย